Geschiedenis Kilometer

| 25 februari 2017

Terwijl de afstandsmaat mijl haar oorsprong vindt in de Romeinse en Latijnse tijd, is de kilometer een veel jongere afstandsmaatstaf. De kilometer komt voort uit de meter, die onderdeel uitmaakt van het International System of Units (SI). Dit systeem bestaat uit een zevental basismaatstaven die in het jaar 1960 geformuleerd werden. Dat de vorming van dit systeem heel wat voeten in de aarde had, blijkt al uit het feit dat het initiatief tot de vorming ervan al in 1948 genomen werd. De kilometer is tegenwoordig de meest populaire afstandsmaat in Europa, terwijl de mijl in het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten nog het meest gebruikt wordt.

Van meter naar kilometer

Een kilometer is gelijk aan 1000 meter. In de tijd zijn er diverse wetenschappers geweest die geprobeerd hebben om de exacte afstand van een meter te definiëren. Hierbij was er telkens sprake van variatie in de definitie van de afstand van een meter.

Jaar Wetenschapper / Instituut Definitie / Nauwkeurigheid tot op
1675 Tito Livio Burattini 993,9 mm
1795 Delambre en Méchaine 0,5–0,1 mm
1799 Institut nationial des sciences et des arts 0,05–0,01 mm
1889 Bureau international des poids et mesures 0,2–0,1 mm
1960 CGPM 0,1 mm
1983 CGPM 0,1 mm

Door verbeteringen qua meetmethoden en methodieken zijn wetenschappers er naarmate de eeuwen vorderde steeds beter in geslaagd om de daadwerkelijke afstand van een meter en daarmee ook van een kilometer te benaderen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Category: Geschiedenis

Comments are closed.